_
fgate1
_
fgate2
_
fgate3
_
fgate4
_
fgate5
_
fgate6
_
fgate7
_
fgate8
_
fgate9
_
fgate10