_
Slide demo_Gaara VS Deidara
_
Slide demo_Naruto VS Deidara
_
Slide demo_Naruto VS Kakuzu
_
Slide demo_Naruto VS Orochimaru
_
Slide demo_Naruto VS Sai
_
Slide demo_Naruto VS Sakuke
_
Slide demo_Sasuke VS Deidara
_
Slide demo_Sasuke VS Itachi
_
Slide demo_Sasuke VS Jugo
_
Slide demo_Sasuke VS Orochimaru
_
Slide demo_Shikamaru VS Hidan