Dynasty Warriors 8 Trailer Gets Musical With Tomoyasu Hotei’s New Song

By Ishaan . January 26, 2013 . 1:30pm

Tecmo Koei shared a new trailer for Dynasty Warriors 8 this week, which shows off more characters from the game as well as Tomoyasu Hotei’s new song, “Wuthering Heights,” which is being used in Dynasty Warriors 8. Check the trailer out below:

 

 

Need to get caught up with Dynasty Warriors 8’s selectable roster of characters? We’re keeping track as Tecmo Koei announce them, and here are the ones that have been confirmed so far:

 

Wei Yan, Yueying and Xu Shu

Lu Bu, Diaochan, Han Dang, Ding Feng, Zhou Tai, Xiaoqiao, Taishi Ci, Dong Zhuo and Yuan Shao

Jiang Wei, Guo Huai and Xiahou Ba

Wang Yuanji, Sima Yi, Sima Shi, Sima Zhao, Zhang Chunhua, and Jia Chong

Guan Ping, Bao Sanniang, and Guan So

Lu Xun, Sun Jian, Lu Meng, and Lu Su

Xiahou Yuan, Cao Pi, and Zhenji

Yue Jin, Li Dang, Xiahou Dun and Zhao Yun

Cao Cao, Dian Wei, Zhang Liao, Sun Shangxiang, Zhuge Liang and Zhou Yu

 

Dynasty Warriors 8 will be released on February 28th in Japan.


Read more stories about & & on Siliconera.

Video game stories from other sites on the web. These links leave Siliconera.

Siliconera Tests
Siliconera Videos

Popular